Události

2017

17. 12.

Schválení Akčního plánu pro rok 2018

Dne 17. 12. 2017 řídící výbor schválil akční plán pro rok 2018.

6. 10.

Schválení Strategického rámce a seznamu investičních priorit

Dne 6. 10. 2017 proběhlo jednání Řídícího výboru jehož náplní bylo projednání a schválení druhé aktualizace Strategického rámce, včetně seznamu investičních priorit.

16. 3.

Veřejné připomínkování revize Strategického rámce (analytická část a investiční priority)

Byly zveřejněny revize analytické části Strategického rámce včetně seznamu investičních priorit za účelem veřejného připomínkování.

Analytická část - Strategického rámce MAP Přerovsko
Investiční priority Staretegického rámce
13. 3.

Nové projekty a revize investičních priorit z roku 2016

Dne 15. 3. 2017 bude ukončen sběr podkladů pro analýzu dalších investičních potřeb a revizi již vložených projektů.

2016

29. 9.

Zveřejnění finální verze strategického rámce

Byla zveřejněna finální verze dokumentu strategického rámce MAP Přerovsko.

5. 9.

Návrh strategického rámce

Vytvoření dokumentu návrhu strategického rámce MAP Přerovsko.

5. 9.

Zveřejnění předběžných výsledků investičních priorit

Realizační tým MAP Přerovsko zveřejňuje předběžné výsledky dotazníkového šetření investičních priorit, které probíhalo v měsících červen - srpen 2016. Výsledky jsou dostupné ve formě tabulek uložených v sekci Dokumenty

13. 6.

Spuštění dotazníkového šetření

Bylo spuštěno dotazníkové šetření za účelem sběru dat pro tvorbu akčního plánu.

9. 6.

Seminář

Seminář pro členy pracovních skupin na Magistrátu města Přerova

12. 5.

Seminář

Seminář k projektu MAP v Městském domě v Přerově

19. 5.

1. zasedání Řídícího výboru

Jednání Řídícího výboru bylo zaměřené na formalizaci rámce činností a pracovních postupů prostřednictvím schválení Statutu Řídícího výboru a Jednacího řádu.

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374