Zápisy

MAP II - Zápisy ze zasedání Řídícího výboru

MAP I - Zápisy ze zasedání Řídícího výboru

Prezentace a studijní materiál

Inkluze a společné vzdělávání

Projekty

Podpora polytechnické výchovy na ZŠ

Podpora polytechnické a environmentálnívýchovy v MŠ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov

Finální verze Místního akčního plánu

Archív

Dotazníky ke stažení pro ORP Přerov

Strategie

Dotazníkové šetření MŠMT

Národní strategie

Regionální strategie na územních úrovních vyšších než ORP

Místní strategie na územích menších, než správní obvod ORP

MAS Hanácké Království

MAS Partnerství Moštěnka

MAS Střední Haná

Různé

Ostatní dokumenty

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374